Skip to main content

Phát gạo cứu đói giáp hạt năm 2023 trên địa bàn xã Cao Lâu

Ngày 14/3/2023, thực hiện theo quyết định số 616/QĐ-UBND  ngày 08/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc phân bổ và hỗ trợ kinh phí vận chuyển gạo của Chính phủ cho các xã, thị trấn cứu trợ các hộ gia đình trong dịp giáp hạt năm 2023. UBND xã Cao Lâu được phân bổ 4.215 kg gạo cứu đói giáp hạt đầu năm 2023.

Nhân dân lên nhận gạo cứu đói giáp hạt năm 2023.

Nhân dân lên nhận gạo cứu đói giáp hạt năm 2023.

Trong đợt này xã Cao Lâu có 69 hộ với 281 nhân khẩu thuộc hộ nghèo đặc biệt khó khăn, hộ gia đình khó khăn đột xuất trong đợt giáp hạt trong năm 2023 được cấp gạo, với mức hỗ trợ cho mỗi người 15kg gạo/ 01 người.

Nhân dân lên nhận gạo cứu đói giáp hạt năm 2023.Nhân dân lên nhận gạo cứu đói giáp hạt năm 2023.

Nhân dân lên nhận gạo cứu đói giáp hạt năm 2023.

Việc tiếp nhận và cấp phát gạo, được công chức chuyên môn cấp phát gạo cho các đối tượng, bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định, kịp thời hỗ trợ các hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định sản xuất, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương./.

Nguồn: Trương Trang.

About